Åsikter och Insikter, en bok med ett urval av Tomas Helléns texter publicerade i Hufvudstadsbladet

Pärmen av boken Åsikter och Insikter med Tomas Helléns texter
PDF

Tomas Hellén gick bort den 26 mars 1998 i en ålder av 33 år och hans död skakade många. Hans vitalitet som en analytisk, kritisk och underhållande skribent i Hufvudstadsbladet lockade många läsare in i ett nästan personligt förhållande. Tomas Hellén lämnade ett tomrum efter sig, inte bara i finlandssvensk press.

Svenska folkskolans vänner anser att de texter Tomas Hellén skrev under 1990-talet på ett så insiktsfullt sätt skildrar ett så omdanande decennium i Finlands historia att de är värda att ges ut i bokform.

Det sker utan reservationer. Journalistik i dagspress är visserligen en färskvara, oberoende av kvalitet luktar den fisk nästa dag på salutorget. Den mest insiktsfulla, visionära, kunniga och stilistiskt fulländade skribent producerar alster som är föråldrade nästa vecka. Bara ibland stöter man på journalister som lyckats bryta dagstidningens formella begränsningar och vars texter känns fräscha långt efteråt. En sådan var Tomas Hellén.

Trots att samtliga texter är minst två år gamla och några skrivna för över ett decennium sedan beskriver boken inte bara förändringarna under 90-talet. Till exempel ledaren ”Mer, inte mindre, självständighet åt FB” (publicerad den 19.11.1991, sidan 114 i boken) är relevant i diskussionen som denna sensommar förts om Finlands banks direktion. Argumenten i kolumnen ”Energiparadiset” (7.6.1993, sidan 137) är betydelsefulla i dagens diskussion om ett femte kärnkraftverk. Betraktelserna över internationell politik, såsom ”Bokslut över kolonialismen” skriven i Hongkong (30.11.1997, sidan 26) eller ”Afrika mår illa” (7.10.1997, sidan 33) är fortfarande är lika betydelsefulla som då de skrevs.

Texterna i boken har samlats under tio teman: Internationell politik, Säkerhetspolitik, Ryssland, Tyskland & Centraleuropa, Den europeiska unionen, Ekonomisk politik, Finländska strukturer, Bankkrisen, Miljö samt ett urval personliga betraktelser, rubricerat ”I dag”.

Tomas Hellén var kunnig och uppskattad både då han skrev om internationell politik och om ekonomi. Intresset för internationell politik gick hand i hand med hans akademiska arbete. De säkerhetspolitiska frågorna berörde Tomas Hellén i så väl sin pro gradu- som sin licentiatavhandling, Östeuropa var sedan temat för Tomas Helléns doktorsavhandling. Samtidigt hade han som chef för den ekonomiska redaktionen vid Hufvudstadsbladet full insyn i det ekonomiska skeendet under några av Finlands mest dramatiska år, vilket tydligt syntes i hans kommentarer på tidningens ledarsida.

Det urval av texter som tagits med i boken har gjorts av professor Sten Berglund (Institutionen för Samhällsvetenskap, Örebro universitet), Carl-Gustav Lindén (ekonomiredaktör på Hufvudstadsbladet) och Per Mickwitz (forskare i miljöekonomi vid Finlands miljöcentral).