En digital profil – om projektet tomashellen.com

Den här webbsidans syfte är att vara en digital profil för journalisten och forskaren Tomas Hellén (1964–1998) som var en av Hufvudstadsbladets ledande och mest inflytelserika profiler. 

Tillgängligt på den här sidan finns Tomas Helléns hela produktion av texter, som bland annat inkluderar hans doktorsavhandling Shaking Hands with the Past: The Origin of the Political Right in Europe (1996) och ett fyrahundratal ledare och kolumner han skrev för dagstidningen Hufvudstadsbladet åren 1988–1997. 

Webbsidan har förverkligats genom ett digitaliseringsprojekt finansierat av Föreningen Konstsamfundet. Arbetsgruppen inkluderar professor Per Mickwitz vid Lunds universitet, docent Carl-Gustav Lindén vid Social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och egenföretagaren och språkvetaren Leni Sundman. 

Webbsidan är designad och förverkligad tillsammans med krut.fi, som också är teknisk administratör för sidan.