Tomas Hellén, en unik journalist

Text av Erik Wahlström i HBL 1998.

Tomas Hellén, pol. dr och journalist på Hbl, avled av en plötslig sjukdomsattack nat­ten mellan onsdag och torsdag i Helsingfors.

Tidningsutbäraren som kom till hans hem samma natt stack in i hans postlucka ett Hbl som innehöll en av hans egna typiska perspektivrika och grundliga artiklar. Den här gången handlade den om EMU.

Trots att han bara blev 33 år gammal var Tomas en ledande gestalt inom den finländska journalistiken just när det gällde stora komplicerade frågor där pengar, politik och samhällsforskning bildade en snårskog som var oigenomtränglig för de flesta andra.

Det sägs att hans artiklar i Hbl brukade dupliceras på riksdagen för att spridas till de folkvalda så att de i ett nöt­skal skulle få veta vad som egentligen dolde sig i högarna av A4-dokument som hopa­des på deras bord.

Han var en för finländska förhållanden unik kombination av forskare och journalist. Hans doktorsavhandling, som fick högsta betyg och trycktes 1996, hette Shaking Hands With the Past: the Origin of the Political Right in Europe. I vintras var han ledig fyra månader från Hbl för att medverka i en bok som utges av Högskolan i Örebro. Den kommer ut i sommar och skall heta Handbook of Political Change in Eastern Europe.

– Jag avskyr att skriva leda­re där man bara konstaterar nånting som alla redan vet och sedan fördömer eller berömmer det, sa Tomas förra veckan vid ett möte här på Hbl när vi skulle fördela le­darämnena till följande dagstidning.

Tyvärr behövde vi av praktiska skäl en ledare av just honom den dagen om ett bestämt ämne. Pragmatisk som alltid skrev han den. Men han underbyggde den ändå med fakta som alla andra ingalun­da redan visste. Han kunde inte förmå sig att lämna ifrån sig en text som bara uppre­pade konventionella sanningar.

Den här seriösa inställning­en till yrket ledde till att To­mas kontinuerligt uppdatera­de och fördjupade sin kom­petens på de områden som var hans specialiteter – ekonomi, politik och säkerhets­frågor. Han fick pris av Eko­nomiska samfundet 1992 och för sin språkbehandling av Bergroth-sällskapet 1997.

Systematisk läsning och en daglig seans på Internet hör­ de till hans rutiner.

Men han var också en pas­sionerad nyhetsjägare som älskade ett scoop mer än nån­ting annat.

I måndags skrockade han förtjust över att få medverka till en nyhet om en person som sett en främmande ubåt på Porkala fjärd. Hade han inte dött i går natt skulle den tidning du nu håller i din hand innehålla ett scoop – en intervju av Tomas med en annan person som också sett en ubåt på finländskt territorialvatten.

Just nu saknar vi på Hbl Tomas helt enkelt för att han var en så intressant och rolig människa. Han skulle just gif­ta sig, och för några av de 140 inbjudna bröllopsgästerna som de anhöriga inte ännu hunnit nå kommer denna ne­krolog som en tragisk inhibering av bröllopet.

Trots chocken är det ändå gott för oss att veta att hans kamrater hann överraska ho­nom med en klassisk sven­sexa. Vi på Hbl:s ledarredak­tion var involverade i konspirationen. Han skulle skriva en ledare, men kapades av kamraterna vid lunchtid en fre­dag.

Mot kvällen ringde han från en hotellbastu någonstans för att meddela att han nog inte kunde leverera ledaren.

I vår sorg måste vi le åt det­ta minne: att Tomas Hellén in­te levererade en överens­kommen text. En unik händelse i en unik journalists karriär!

ERIK WAHLSTRÖM