Tomas Hellén

En digital profil
Tomas Hellen, fotograferad av Hans Paul (HBL)
Foto: Hans Paul/HBL

Journalisten och forskaren Tomas Hellén (1964–1998) var en av Hufvudstadsbladets ledande profiler. Under tio år på HBL visade han prov på både nyhetsnäsa och en analytisk förmåga i tidningens ledare. Hade han fått leva längre hade karriären med största sannolikhet fört honom till posten som chefredaktör. Hellén hann också dokumentera sig inom det akademiska. Avhandlingen Shaking Hands with the Past. The Origin of the Political Right in Europe fick högsta betyg.

i

Projektets syfte

Tomas Helléns tidningsartiklar

Politikernas kartell hotar tillväxten

Finländare, spänn ut bröstet! Du är nu i medeltal rikare än svenskarna. Det är officiellt. Glädjebudskapet kommer från OECD, en samarbetsorganisation för de rika industriländerna. I fjol växte Finlands ekonomi med 5,9 procent, och det räckte för att...

läs mer

Vem skall trösta turkarna?

Den ”Europeiska konferensen” uppfyllde inte ens sin blygsamma enda uppgift: att trösta Turkiet för att EU-medlemsansökan lades till handlingarna. Men mötet visade tydligt hur ohanterligt EU blir i och med östutvidgningen. Det var en patetisk historia då EU på...

läs mer

Inte så nogräknat

Försvaret får sina helikoptrar, men smaken är fadd. Generalernas arrogans är lika otrevlig som riksdagens bristande intresse för försvarspolitikens substans. Medborgarna, som nu skall ut med 1100 mark per man för de nu beslutna anskaffningarna, har bara i svävande...

läs mer

Vi är rikare än vi tror

Gratulerar! Marknadskrafterna definierar nu Dig som kapitalist och kämpar om att få förvalta just Dina pengar. De tidigare så stela försäkringsbolagen prånglar ut frivilliga liv- och pensionsförsäkringar för allt vad tygen håller. Hushållen bombarderas med brev och...

läs mer

Partierna är för lika

Finland har hanterat de senaste årens ekonomiska kris och utrikespolitiska utmaningar kraftfullt och framgångsrikt. Svårigheterna har bemästrats genom breda nationella samlingar av det slag som normalt förekommer bara i krigstid. Konsensuspolitiken i Finland har...

läs mer

Teman i Tomas Hellens tidningsledare

I dag-texter

Finländska strukturer

Internationell politik

Ekonomisk politik

Säkerhetspolitik

Den Europeiska unionen

Miljö

Tyskland & Central- och Östeuropa

Bankkrisen

Ryssland