Ekonomisk politik

Nog finns det gränser för statsskulden

Världen har drabbats av en underskottsparanoia, skriver den amerikanske nationalekonomen Robert Eisner i en färsk bok med just den titeln. I en kolumn i söndagens Hbl citerade t.ex. kulturskribenten Mikael Kosk en svensk ekonom, Per Gunnar Berglund, som hävdar att det...

läs mer

Högkonjunktur med kvalifikation

Ännu vet vi inte exakt hur ekonomin egentligen gick under det år som snart går till ända. Ett är ändå klart: 1996 har det rått högkonjunktur i Finland, och BNP – värdet på den samlade produktionen av varor och tjänster – blir större än under det föregående rekordåret...

läs mer

Priset för arbetsdelningen

Nästan en halv miljon går arbetslösa och för dem som har jobb skruvas takten hela tiden upp. Det är den vedertagna sanningen, och den saknar inte grund. Följdfrågan är om inte arbetet borde fördelas om, så att den växande klyftan mellan under– och översysselsatta...

läs mer

Tillväxt utan fler arbetsplatser

Den finländska samhällsekonomin börjar nu visa allt fler tecken på en viss återhämtning. Mycket tyder på att totalproduktionen under fjolårets sista kvartal växte, kanske rentav 2,5 – 3 procent på årsnivå. Handelsbalansen är nu rejält positiv, och t.o.m. bytesbalansen...

läs mer

Enbart positivt att marken stärks

Från bottennivån för ett knappt år sedan har marken nu stärkts med ca 13 procent i förhållande till ecu-korgen av EU-valutor. Uppgången har accelererat sedan oktober, trots att räntorna fallit kraftig. Grundräntan är den lägsta på fyrtio år, 5.25 procent, och på...

läs mer

Mer, inte mindre, självständighet åt FB

Devalveringen verkar få det osmakliga resultat som väntades: de oskyldiga bestraffas och de skyldiga belönas. Den part som uppenbarligen skall straffas mest är inlands Bank, som enligt både statsministern och sdp-oppositionen klarare borde göras till Regeringens Bank....

läs mer

Inflationen är inte död, den sover bara

När man jämför inflationsnivån i olika länder brukar centralbankens autonomi utkristalliseras som den viktigaste förklarande faktorn. Ju mer självständig centralbanken är, desto lägre är inflationen – det visar alla internationella jämförelser. Med den logiken måste...

läs mer