Ledare och kolumner

Vem skall trösta turkarna?

Den ”Europeiska konferensen” uppfyllde inte ens sin blygsamma enda uppgift: att trösta Turkiet för att EU-medlemsansökan lades till handlingarna. Men mötet visade tydligt hur ohanterligt EU blir i och med östutvidgningen. Det var en patetisk historia då EU på...

läs mer

Inte så nogräknat

Försvaret får sina helikoptrar, men smaken är fadd. Generalernas arrogans är lika otrevlig som riksdagens bristande intresse för försvarspolitikens substans. Medborgarna, som nu skall ut med 1100 mark per man för de nu beslutna anskaffningarna, har bara i svävande...

läs mer

Spiralen i Serbien

Minst 46 människor har dödats under de senaste tio dagarnas oroligheter i den serbiska provinsen Kosovo. Tusentals etniska albaner har jagats från sina hem, och oron är påtaglig också bland provinsens serber. FN:s flyktingorgan UNHCR säger att mönstret påminner om...

läs mer

Vi är rikare än vi tror

Gratulerar! Marknadskrafterna definierar nu Dig som kapitalist och kämpar om att få förvalta just Dina pengar. De tidigare så stela försäkringsbolagen prånglar ut frivilliga liv- och pensionsförsäkringar för allt vad tygen håller. Hushållen bombarderas med brev och...

läs mer

Partierna är för lika

Finland har hanterat de senaste årens ekonomiska kris och utrikespolitiska utmaningar kraftfullt och framgångsrikt. Svårigheterna har bemästrats genom breda nationella samlingar av det slag som normalt förekommer bara i krigstid. Konsensuspolitiken i Finland har...

läs mer

Vänsterns svarta bok

Höstens bokhändelse i Frankrike är Le livre noir du communisme (”Kommunismens svarta bok”), ett verk på nästan tusen sidor där en rad experter går igenom alla förbrytelser mot mänskligheten som kommunistiska regimer förövat. När siffrorna adderas ihop visar det sig...

läs mer

Alkohol och ekonomism

Förra veckan presenterade Näringslivets forskningsinstitut Etla en studie som konkluderade att en snabb och radikal sänkning av alkoholskatten skulle påverka statsfinanserna, handeln och sysselsättningen mycket positivt. Resultatet var inte förvånande. Undersökningen...

läs mer

Euron måste följas av en förbundsstat

Det kan ibland låta så i debatten, men EMU är inte den första valutaunionen i historien. Den är inte ens den enda som finns för tillfället. Tvärtom har internationella mynt varit normaltillståndet i världen. Svartsjukt bevakade nationella valutor är ett fenomen...

läs mer

Är Ryssland som förut?

Håller Moskva på att konsolidera sin makt, eller kommer sönderfallet i Ryssland att ta ny fart? Och har Ryssland gett upp sin sexhundraåriga tradition av expansiva ambitioner? Tecknen är svårtydda. Med andra världskriget nådde Ryssland, i form av Sovjetunionen, sin...

läs mer

Stora och kloka djur

För två veckor sedan sammanträdde Internationella Valfångskommissionen, IWC, till det viktigaste mötet i organisationens 51-åriga historia. De två ledande valfångstnationerna Norge och Japan hotade utträda ifall inte moratoriet på kommersiell valfångst, infört 1986,...

läs mer