Tyskland & Central- och Östeuropa

Spiralen i Serbien

Minst 46 människor har dödats under de senaste tio dagarnas oroligheter i den serbiska provinsen Kosovo. Tusentals etniska albaner har jagats från sina hem, och oron är påtaglig också bland provinsens serber. FN:s flyktingorgan UNHCR säger att mönstret påminner om...

läs mer

Töväder längs Oder-Neisse

Mottagandet då Helmut Kohl i lördags besökte Krakow var mer än hjärtligt; den tyska förbundskanslern närmast stormades av en upprymd allmänhet. Det var finalen på ett tredagars statsbesök som präglades av samförstånd. De polsk-tyska relationerna har aldrig varit...

läs mer

Etnisk självrensning i Sarajevo

De politiska passionernas styrka i det forna Jugoslavien fortsätter att förbluffa. Dayton-avtalet har hållit bättre än de flesta vågade tro, men vapnen har tystnat till priset av en ny intensiv våg av etnisk rensning, som tyst sanktionerats av skyddsmakterna. Den här...

läs mer

Fem år efter murens fall

Att Berlinmurens fall var en historisk händelse förnekar ingen, att det var någonting positivt ett mikroskopiskt fåtal. Resultatet, DDR:s fullständiga uppgång i Förbundsrepubliken, ifrågasätts av en minoritet som nästan är för liten för att nämnas. Berlinmurens fall...

läs mer

Tyska frågor

I veckan hade 45 år förflutit sedan det misslyckade 20 juli-attentatet mot Hitler. Årsdagen sammanträffar med den tilltagande debatten om Tysklands ställning i Europa, högerns allt tydligare strävan att igen öppna den ”tyska frågan” och försöken att omvärdera landets...

läs mer