Miljö

Stora och kloka djur

För två veckor sedan sammanträdde Internationella Valfångskommissionen, IWC, till det viktigaste mötet i organisationens 51-åriga historia. De två ledande valfångstnationerna Norge och Japan hotade utträda ifall inte moratoriet på kommersiell valfångst, infört 1986,...

läs mer

Hoppsan!, medger Greenpeace

Mot de franska kärnvapenproven kan man argumentera på flera grunder, men de miljömässiga hör till de svagaste. Strålningsskadorna – i den mån de förekommit – hänför sig till perioden då sprängningarna utfördes i atmosfären, inte i basaltlagren under Mururoa-atollen....

läs mer

Den globala hetluften

Under det globala miljömötet i Rio de Janeiro i maj 1992 kom FN:s medlemsländer överens om att klimatförändringar, orsakade av utsläpp av drivhusgaser, utgör ett dödligt hot för mänskligheten. Men den uppföljning som nu görs vid en konferens i Berlin visar att det...

läs mer

Tyska blickar på kalhyggena

Den tyska tidskriften Der Spiegels artikel i november om skogsbruket i Subarktis, rubricerad ”Plundrare i norr”, kunde kallas 90-talets notkris. Ännu tre månader senare målar den finländska skogsindustrin upp bilden av förlorade marknader och svärtat rykte. Finländska...

läs mer

Från koldioxid till kondomer

Det man diskuterar i Rio de Janerio är inte, tvärtemot vad många hoppas och ännu fler tror, bara eller ens i huvudsak miljöskydd. Temat är hållbar utveckling – med betoning på båda. Hållbar betyder att naturens resurser inte används så att det drar undan mattan för...

läs mer